Počasí ve světě

Klimatické pásy ovlivňující světové počasí

Klimatické pásy jsou základní jednotkou světového členění klimatu - počasí ve světě. Pro každý z pásů, jsou typické klimatické poměry v dané oblasti. Klimatické pásy od sebe rozdělují obratníky a polární kruhy. Mezi obratníky po obou stranách, se rozprostírá tropický klimatický pás, který zaujímá 40 % zemského povrchu. Mezi polárními kruhy a obratníky Raka a Kozoroha se nachází mírné klimatické pásy severní a jižní polokoule. Mírné pásy zaujímají téměř 52 % povrchu země. V nitru polárních kruhů naleznete studené a polární pásy. Arktický a Antarktický pás zabírá zbylých 8 % povrchu země. Existují ještě tzv. přechodné klimatické pásy (subtropický a subpolární). Na území základních pásů se tvoří určitý druh podnebí. Rozdělujeme podnebí oceánské, kontinentální a horské.


Klasifikace klimatu podle W. Koppena

Zakládá se na teplotním a srážkovém režimu, který ovlivňuje biotickou komponentu krajiny. Koppen rozlišil 5 klimatických pásů, které rozdělil podle ročního průměru teploty vzduchu a úhrnu srážek.

Klimatické typy: w – suchá zima, s – suché léto, f – rovnoměrné rozložení ročního úhrnu srážek, m – monzunové deště, S – step, W – poušť, H – horské masivy

A - pás vlhkého tropického klimatu

Tento pás zabírá 36,1% plochy Země. Nevyskytují se zde chladná roční období a průměrné teploty neklesají pod 18 stupňů Celsia. Ročně zde spadne přes 750 mm srážek. Cirkulace atmosféry je pravidelná a symbolizují ji pasáty a monzuny. Ve vztahu ročního úhrnu srážek a úhrnu nejsuššího měsíce vymezuje další klimatické typy.

  • Af – klima vlhých tropických pralesů s rovnoměrným rozložením srážek

  • Am – Monzunový případ typu Af

  • Aw – klima savan vyznačující se dlouhou suchou periodou v zimních měsících

B – pás suchého klimatu

Pás zaujímá 10,6 % plochy planety Země. Klima je typické slabým ročním úhrnem srážek a vysokou výparností. Průměrná roční teplota je 18 % Celsia. Naleznete zde následující klimatické typy.

BS – stepní klima

BW – pouštní klima

C – pás mírně teplého klimatu

Rozprostírá se na 27,2 % plochy Země. Počasí je zde velmi nestálé a proměnlivé a často se vyskytují Cyklony. Jsou zde 4 roční období, avšak zimy nejsou příliš chladné a proto se často netvoří sněhová pokrývka. V nejchladnějších měsících klesá teplota na -3 stupně Celsia. Vyskytují se zde ještě tři typy klimatu.

Cw – mírně teplé klima se suchou zimou

CS – mírně teplé klima se suchým létem

CF – mírně teplé klima s rovnoměrně rozloženými ročními srážkami

D – pás mírně studeného neboli boreálního klimatu

Zabírá 7,3 % plochy země. Klima je charakteristické krátkými léty, malým úhrnem srážek a pravidelnou sněhovou pokrývkou v zimních měsících. Průměrné teploty v zimních měsících jsou -3 a v létě 10 stupňů Celsia. Pás se dělí ještě na dva typy.

Dw – mírně studené klima se sušší zimou, tzv. zabajkalský typ

Df – mírně studené klima s rovnoměrně rozloženými srážkami během roku

E – pás polárního neboli sněžného klimatu

Pás zaujímá 18,8 % planety Země a jsou pro něj typické mírné až studené zimy. Srážek je málo a většinou v podobě sněhu. Klima se rozděluje na tři typy.

ET – klima tundry s průměrnými teplotami 0 – 10 stupňů Celsia

EF – klima věčného mrazu s průměrnou teplotou nejteplejšího měsíce pod bodem mrazu

EH – klima vysokohorských oblastí mírných a nízkých zeměpisných šířek


Klasifikace klimatu podle B. P. Alisova

B. P. Alisov dělí klimatické pásy na 4 hlavní a 3 přechodné. Hranice mezi jednotlivými pásy, je určena polohou klimatických front. Alisov dále rozdělil klimatické pásy na několik typů. Kontinentální a oceánské typy a také typy klimatu západních a východních pobřežních pevnin.

Pás rovníkového klimatu (rovníkový pás)

Intenzita slunečního záření je během roku stálá a teploty jsou většinou vyrovnané a pohybují se kolem 24 – 28 stupni Celsia. Maximální denní teploty málokdy přesáhnou 35 stupňů Celsia. Minimální teploty nepoklesnou pod 20 stupňů Celsia. Vlivem vysokého výparu a teplot je zde vysoká absolutní vlhkost vzduchu. Rovněž relativní vlhkost se pohybuje kolem 70%. Díky vysokému obsahu vodních par zde vznikají radiační mlhy a rosy. Roční úhrn srážek je neuvěřitelných 1000 – 3000mm. Ve dne spadnou srážky na pevnině a v noci výhradně nad oceánem.

Pás rovníkových monzunů (subekvatoriální pás)

V období letních monzunů narůstá vlhkost vzduchu a následně padají masivní srážky v podobě lijáků. Při zimních monzunech výrazně poklesne vlhkost vzduchu a množství srážek se výrazně sníží.

Pro kontinentální klima jsou typická vlhká léta a suché zimy. Nejtepleji je na jaře, v této době dosahují teploty až 35 stupňů Celsia. Srážky padají v podobě mohutných lijáků. Nejvyšší úhrn srážek je v blízkosti rovníku 1000 – 1500 mm.

Oblasti s oceánským typem klimatu se vyznačují častějším výskytem srážek v létě než v zimě.

Pás tropického vzduchu (tropický pás)

Nad oceány se tvoří anticyklóny a nad pevninou zase termické níže. Je zde velmi malá oblačnost a nedostatek vodních par, díky čemuž je v těchto oblastech nedostatek vláhy.

Kontinentální klima je velmi suché a vyznačuje se horkými léty s vysokým obsahem prachu v ovzduší. Nalézají se zde oblasti s nejvyššími naměřenými teplotami na planetě. Denní amplitudy dosahují 40 a roční v průměru 20 stupňů Celsia. Díky silné termické konvekci zde prší jen zřídka. Relativní vzduchová vlhkost v letních měsících se pohybuje kolem 30 %, v zimě kolem 50%. Velmi často se zde vyskytují prachové víry a písečné bouře.

Oceánské klima charakterizují vysoké teploty vzduchu ve dne i v noci doprovázené velkou vlhkostí vzduchu.

Pro tropické klima západních pobřežních rovin, jsou typické nízké teploty vzduchu, které se pohybují v rozmezí 18 – 20 stupňů Celsia. Roční úhrn srážek je zde pouhých 100 mm a vlhkost vzduchu dosahuje 80 – 90%. Spadá sem západní pobřeží Sahary, pouť Atacama a Namib. Často se zde utváří mlhy a brízová cirkulace.

Tropické klima východních nížin symbolizují časté srážky a vyšší teplota vzduchu.

Subtropický pás

V letních měsících je zde sucho a jasno, v zimě chladněji a deštivěji.

Subtropický pás má stejné bilance záření jako pás tropický. Mračna zde neuvidíte téměř nikdy, většinou zde převládá krásné jasné počasí. Průměrné roční teploty dosahují závratných 30 stupňů Celsia. V zimě se anticyklóna sunou k jihu, díky čemuž na jaře spadne více srážek. Ročně zde spadne kolem 500 mm srážek, v některých oblastech pouze 300 mm. V ojedinělé míře se zde setkáte se srážkami v podobě sněhu. Sněhová pokrývka se zde nikdy netvoří.

Oceánský typ charakterizují vyrovnané teploty. V nejchladnějším měsíci se pohybuje teplota kolem 12 stupňů Celsia a v nejteplejším kolem dvaceti.

Pro středomořské klima, jsou typická slunečná a teplá léta a většinou deštivější zimou. V zimních měsících zde spadne většina srážek, která mnohdy dosahuje až 1000 mm za rok. Průměrné teploty v zimě se pohybují mezi 18 – 20 stupni Celsia.

Rozdílné klima panuje v oblasti východních pobřeží pevnin. Zimy jsou zde sušší a chladnější než na západu. Většina srážek spadne v období letních měsíců, kdy dochází k mohutnému posunu oblačnosti z oceánu. V té době se vzdušná vlhkost pohybuje okolo 80 – 85 %.

Pás vzduchu mírných šířek (mírný pás)

Klima zde určuje převládající vzduch mírných šířek. Je zde rovněž vysoká cyklonální činnost, která umožňuje proudění arktického i tropického vzduchu. Pro oblasti mírného je charakteristická vysoká proměnlivost počasí.

V kontinentální části jsou teplá léta chladnější zimy. Vznikají zde i anticyklony, ve kterých mohou teploty poklesnout až na -40 stupňů Celsia. Pro kontinentální část jsou charakteristické vysoké roční amplitudy teplot vzduchu až 60 stupňů Celsia. Při vpádu arktického vzduchu může dojít k mezi denní amplitudě vzduchu až 30 stupňů Celsia. Nejvíce srážek spadne v létě 300 – 600mm ročně.

Oceánské klima je typické tím, že zde není velký rozdíl mezi denními a nočními teplotami. Srážky jsou rovnoměrně rozloženy po celý rok.

Klima západních pobřeží pevnin je typické tím, že převládá proudění mořského vzduchu po celý rok. Zimy jsou teplejší a léta naopak chladnější. Teploty v létě jen zřídka přesáhnou hranici 20 stupňů Celsia. Po celý rok je dostatek srážek, ale největší množství jich spadne na podzim a v zimě. Roční úhrn se pohybuje mezi 600 – 700 mm. V horách často spadne až 2 000 mm. Vyskytuje se zde častá oblačnost, kterou doprovázejí mlhy.

Klima východních pobřežních nížin má spíše monzunový ráz. Zimy jsou zde studené a suché, léta deštivá a s mírnými teplotami. Roční úhrn srážek činní 500 – 700 mm a na svazích hor až 2200 mm.


Subarktický pás

V zimě zde převládá proudění arktického vzduchu, zatím co v létě je klima závislé na proudění vzduchu mírných šířek.

Pevninský subarktický typ klimatu se vyznačuje studenou a velmi dlouhou zimou. Léta jsou zde krátká, ale přesto velmi teplá. Teplota v údolí zde mnohdy poklesne až k – 70 stupňům Celsia. Teplotní amplitudy jsou zde větší, než kdekoli jinde na světě a to až 65 stupňů Celsia. Díky malému množství vodních par ve vzduchu a nízkých teplot, zde ročně spadne kolem 200 mm srážek.

Subantarktický typ klimatu je typický výměnou mořského arktického vzduchu v zimě a mořského vzduchu mírných šířek v létě. Léta jsou zde chladnější a zima převážně mírná.

Arktický a antarktický pás (polární pásy)

V důsledku trvalého pokrytí sněhem a ledem je zde záporná radiační bilance. Jsou zde velmi chladné zimy i léta a teploty v létě a v zimě se výrazně neliší. Úhrn srážek je díky malému množství vodních par v ovzduší malý.

Kontinentální polární klima se nachází v oblasti Antarktidy. Teploty v létě i v zimě jsou stále pod bodem mrazu. Zimy i léta jsou zde extrémně drsné. Byly zde naměřeny nejnižší teploty na planetě Zemi. 21. Července roku 1983 byla na stanici Vostok naměřena rekordně nejnižší teplota -89,2 stupně Celsia. Vyskytuje se zde silné proudění vzduchu, především v okrajových částech Antarktidy. V kontinentální části Antarktidy spadne minimální množství srážek. Roční úhrn srážek, je zde pouhých 50 mm. V okrajových částech srážek přibývá až na průměrných 600 – 700mm za rok.

Oceánské polární klima se nachází v oblasti Arktidy. Teploty v létě jen zřídka kdy překročí nad bod mrazu. V zimě mohou spadnout až k -55 stupňům Celsia. Ročně zde spadne něco mezi 150 – 300 mm srážek.


Newslettter

Počasí na Váš email

Každý den ráno pošleme předpověď
Emaily chodí ráno a bez reklamyOdhlásit newsletter


Fotogalerie počasí

Fotogalerie přírody

FotogalerieFotogalerie
FotogalerieFotogalerie

Krásné fotografie přírody - (nejen) tapety na pozadí do počítače

Článek
Obrázky na téma slunečno
25. srpna 2022 05:03
Článek
Obrázky květin
5. června 2022 12:12
Článek
Obrázky východu slunce
1. června 2022 15:08

Přidejte si Počasí Slunečno na svůj Facebook
Facebook Počasí Slunečno.cz
Aplikace pro Windows 10/11 nebo chytré mobilní telefony
Stáhněte si aplikaci Slunečno.cz na Microsoft Store Stáhněte si aplikaci Slunečno.cz na Google Play