Web Počasí Slunečno.cz™ (Podmínky, ePrivacy) používá cookies a personalizace pro reklamní účely. Pohybem po stránce vyjadřujete souhlas. Odejít

Satelitní a družicové snímky

Satelitní snímky nad Evropou

Satelitní a družicové infa snímky nad Evropou, USA nebo celou zeměkoulí

Reklama

Meteorologické družice jsou jedním z prostředků dálkového průzkumu země. Jsou pasivním prostředkem, což znamená, že pracují pouze s elektromagnetickým zářením buď odraženým či vyzářeným povrchem nebo oblačností. Pracují podobně jako foťák bez blesku. Družicemi lze pozorovat horní hranici oblačnosti, zemský povrch a i samotnou atmosféru.

Družice Meteosat

http://www.goes.noaa.gov/

Často využívanými drahami v meteorologii jsou geostacionární (rovníková). Družice s touto drahou jsou tzv. synchronní se Zemí. Obíhají v rovině rovníku ve výšce kolem 36 000km a jsou tak usazeny nad stále stejným místem. Díky těmto družicím je možné pozorovat stále jeden prostor na zemském povrchu. Ke geostacionárním družicím se řadí například družice Meteosat - MSG (Meteosat druhé generace). Družice Meteosat je provozován společností EUMETSAT.Jeho předchůdci - družice Meteosat 1 až 7 (družice první generace) - pořizovaly záběry jednou za půl hodiny.

Družice Meteostat první generace poskytovaly tři typy dat: vizuální (ve viditelném spektru), IR (v kanálu tepelného záření) a WV (pásmo absorpce vodní páry). To proto, abychom mohli atmosféru zkoumat z hlediska různých vlnových délek záření. Vizuální kanál je používaný například ke studiu struktury oblačnosti. Ale je dostupný pouze ve dne. V noci je Slunce na opačné straně Země, a tak není možné pozorovat odražené sluneční záření. Pásmo tepelného záření je nejčastěji používáno k odhadu výšky oblačnosti podle odhadu teploty horní hranice oblačnosti. Pásmo absorpce WV je požíváno k odhadu množství vodní páry.

Družice Meteosat skenuje s časovým krokem 15 minut a pořizuje tyto tři produkty jako základní. Navíc poskytuje celou škálu dalších odvozených produktů. Třeba k odhadu množství písku a popela v atmosféře nebo pozice rozsáhlých požárů. MSG navíc poskytuje i snímky s vysokým rozlišením.

Na našem webu je k dispozici celodenní aktuální záběr z pásma tepelného záření (IR). Bíle je zobrazena velmi chladná a proto vysoká oblačnost. Směrem k tmavším barvám stoupá teplota a klesá tak výška horní hranice oblačnosti. Nejtmavší je zemský povrch a vodní plochy. Je možné sledovat i chladnější vršky zasněžených Alp.

ReklamaReklama