Oblačnost a její určování - Počasí Slunecno.cz
Reklama


Oblačnost a její určování

Subscribe

29. březen 2012 23:54

V tomto článku se seznámíme s meteorologickým pojmy oblaka a oblačnost. Hovorově se někdy místo správného termínu oblaka užívá nesprávné slovo mraky. Zde uvádíme obecnou definici oblačnosti, její rozdělení a klasifikaci.


Oblačnost

S oblaky se každý z nás setkává každý den. Většina populace je chápe jako různě tvarovanou bílou až tmavě šedou hmotu, která vrhá stíny na krajinu a občas z ní zaprší nebo zasněží.

Při důkladnějším zkoumání však můžeme zjistit, že některé typy oblaků jsou spojené s konkrétní meteorologickou situací a naopak že za jistého počasí na nebi určitý oblak nezahlédneme.

Světovou meteorologickou organizací je oblak odborně definován takto: „Je to viditelná soustava nepatrných částic vody nebo ledu, popřípadě obojího, v ovzduší. Tato soustava může obsahovat zároveň i větší částice vody nebo ledu a také jiné částice pocházející například z průmyslových exhalací, kouře nebo prachu.“

Oblačnost vzniká různými pochody v atmosféře za odlišných podmínek. Každá kombinace okolností vede k oblaku jiného vzhledu a struktury, jichž je nepřeberně. Pro zjednodušení se oblaka třídí, klasifikují. Základní tři kritéria pro klasifikaci oblaků jsou: morfologické, kdy záleží na vzhledu a výšce oblaku, genetické, kdy se posuzují podmínky vzniku oblaku a jeho další vývoj, a mikrofyzikální, kde hlavní roli hraje složení.

Na oblaky se v běžné praxi pohlíží především z morfologického hlediska. První, kdo odborné veřejnosti předložil klíč ke klasifikaci oblaků byl v roce 1803 anglický chemik Luke Howard (1772-1864). Popsal tvary nejběžnějších oblaků latinsky, například rozlehlé oblačné pásmo nazval stratus (vrstva, sloha), hustý oblak nízkého patra je cumulus (kupa), chomáčky ve výškách cirrus (řasa, pramen vlasů), dešťový oblak nimbus. Všechny tyto názvy lze velice dobře kombinovat, což umožňuje určovat větší množství specifických oblaků. Tento systém měl velký úspěch (Johann Wolfgang Goethe dokonce věnoval Howardovi a jeho klasifikaci čtyři básně) a okamžitě byl přijat jako oficiální. Všechny dnešní systémy třídění oblaků vycházejí z Howardova systému, byť s drobnými úpravami nebo doplněními.Rozdělení oblačnosti

Morfologická klasifikace oblaků

V současnosti se držíme zavedené morfologické klasifikace, jak je zveřejněna a používána v tzv. Mezinárodním atlasu oblaků [11] vydaném Světovou meteorologickou organizací. Základem této mezinárodní klasifikace oblaků je následujících deset druhů:

- Cirrus

- Cirrocumulus

- Cirrostratus

- Altocumulus

- Altostratus

- Nimbostratus

- Stratus

- Stratocumulus

- Cumulus

- Cumolonimbus

u kterých je možno dále rozeznávat tvary, odrůdy a zvláštnosti a průvodní jevy a mateřské oblaky.

Přiřazení tvarů, odrůd zvláštností a průvodních jevů a mateřských oblaků jednotlivým druhům oblaků podle mezinárodní klasifikace oblaků [8]

 

druhy

tvary

odrůdy

Zvláštnosti a průvodní jevy

mateřské oblaky

         

Cc

stratiformis, lenticularis, castelanus, floccus

undulatus, lacunosus

virga, mamma

-

Cs

fibratus, nebulosus

duplicatus, undulatus

-

Cc, Cb

Ac

stratiformis, lenticularis, castelanus, floccus

translucidus, perlucidus, opacus, duplicatus, undulatus, radiatus, lacunosus

virga, mamma

Cu, Cb

As

-

translucidus, opacus, duplicatus, undulatus, radiatus

virga, praecipitatio, pannus, mamma

As, Cb

Ns

-

-

praecipitatio, virga, pannus

Cu, Cb

Sc

stratiformis, lenticularis, castelanus

translucidus, perlucidus, opacus, duplicatus, undulatus, radiatus, lacunosus

mamma, virga, praecipitatio,

As, Ns, Cu, Cb

St

nebulosus, fractus

opacus, translucidus, undulatus

praecipitatio

Ns, Cu, Cb

Cu

humilis, mediocris, congestus, fractus

radiatus

pileus, velum, virga, praecipitatio, arcus, pannus, tuba

Ac, Sc

Cb

calvus, capilatus

-

praecipitatio, virga, pannus, incus, mamma, pileus, velum, arcus, tuba

Ac, As, Ns, Sc, Cu

 

Na základě nejčastější výšky výskytu jednotlivých druhů nad zemským povrchem lze atmosféru rozdělit na tzv. výšková patra:

- vysoké

- střední

- nízké

 

Genetická klasifikace oblaků

Původcem třídění oblaků na základě rozboru fyzikálních podmínek jejich vzniku je německý meteorolog Georg Stüve (1888-1935). Svou klasifikací oblaků se snažil postihnout souvislost struktury a tvaru vnikající oblačnosti a fyzikálních pochodů na atmosférických frontách a ve vzduchových hmotách.

Ve 20. a 30. letech 20. století Stüve rozdělil oblaky na tři základní třídy, jež jsou pomocí vedlejšího třídění rozděleny podle procesů vedoucích k jejich vzniku. Takto navrhnuté dělení bylo následně doplněno a rozšířeno dalšími autory. Současná podoba genetické klasifikace je uvedena v tabulce.

 

Hlavní genetická třída

Vedlejší třídění

Způsob vzniku

Oblaky vznikající mimo místo výskytu

oblaky složené z kapalných nebo pevných elementů

vypadáváním oblačných elementů

oblaky složené z krystalů

-

Oblaky vznikající v místě výskytu

konvekční oblaky

termickou konvekcí v přímém styku s termickými proudy nad zemí

konvekcí ve vyšších hladinách zvedáním vzdušné hmoty

dynamickou konvekcí

advekční oblaky

aktivním spoutáním po inverzní ploše

pasivním stoupáním po inverzní ploše

stoupáním po výkluzné ploše

stoupáním pod výkluznou plochou

oblaky vzniklé zvedáním

působením výstupného proudu v Cu

působením výstupného proudu současně s advekcí

vznikající působením výstupného proudu v Cb

zvedáním vrstev na výkluzné ploše

míšením na stykové ploše teplých a vlhkých vzduchových hmot s chladnějšími

oblaky vzniklé turbulencí v přízemní vrstvě

vypařováním vody ze srážek

při téměř adiabatickém teplotním zvrstvení

oblaky vzniklé vyzařováním

radiačním vyzařováním tepla

radiačním vyzařováním tepla součastně s konvekcí

Oblaky vznikající orograficky

oblaky vzniklé v horských oblastech

nuceným výstupem po návětrné straně hor

přeléváním vlhkého vzduchu přes vrcholky hor

vlnovým proděním na závětrné straně hor

oblaky vzniklé nad pobřežím změnou tření vzduchu

-

oblaky vzniklé rozdílným teplotními vlastnostmi půdy

-

 

Vzhledem k tomu, že velká část tvarů a odrůd může vznikat kombinací více procesů, byl by popis všech možných kombinací složitý a nepřehledný. Z tohoto důvodu se genetická klasifikace oblaků v praxi příliš nepoužívá. Na druhé straně znalost pochodů a procesů v atmosféře a místních geografických podmínek je dobrým základem pro předpověď vzniku a dalšího vývoje oblačnosti.

 

Další možnosti rozdělení oblačnosti

Vedle uvedených klasifikací lze oblačnost jednoduše dělit i z jiných hledisek. Vždy závisí na způsobu a účelu použití dané klasifikace. Jednou možností je dělení na oblačnost kupovitou (Cu, Cb, Sc, Ac, Cc), kam patří oblaka s vertikálním vývojem, jejichž hlavním předpokladem pro vznik je termická konvekce (rychlost výstupných pohybů dosahuje až 70 m/s v Cb) a turbulentní výměna při instabilním zvrstvení atmosféry.

Na druhé straně vrstevnatá oblačnost (např. St, Ns, As, Cs, Ci) vzniká především uspořádaným výstupným pohybem teplého vzduchu, který má rychlost jen okolo několika cm/s.

Doplňujícím rozdělením oblaků může dále být na srážkovou a nesrážkovou, při tomto přístupu se hodnotí, zda srážky dosahují zemského povrchu či nikoliv.

 

Zvláštní druhy oblačnosti


Při výčtu a rozdělování oblačnosti je důležité také vzpomenout oblaky, které z nějakého důvodu nesplňují zařazení k jednotlivým druhům, a to jednak výškou, kde jsou pozorovány, či způsobem vzniku. Mezi tyto lze zahrnout následující oblaky.

Stratosférické a mezosférické oblaky

- Perleťové oblaky

- Noční svítící oblaky

 

Zvláštní oblaky

- Kelvinovy-Helmholzovy oblaky

 


Umělé oblaky

- Kondenzační pruhy

- Pyrocumulus

- Průmyslové oblaky

- Oblaky ze sopečných erupcí

 

 

 

Pozorování oblačnosti

K tomu, abychom mohli dobře a co nejpřesněji analyzovat aktuální stav počasí z hlediska oblačnosti, jsou na meteorologických stanicích měřeny nebo pozorovány důležité prvky a jevy oblačnosti. U popisu oblačnosti se obvykle uvádí druh a množství oblačnosti, výška spodní základny oblačnosti, popřípadě výška horní hranice oblačnosti.

- Druh oblačnosti


- Množství oblačnosti

 

- Výška spodní základny oblačnosti

 

- Výška horní hranice oblačnosti


Sdílejte tento článek se svými přáteli na sociálních sítích :


Možná Vás bude zajímat:
Reklama
Každý rok lze ušetřit na povinném ručení. Spočítejte si svoji úsporu.


Odebírejte aktuální články

Aktuální články můžete odebírat prostřednictvím RSS přímo do vaší čtečky.
Subscribe
Odkazy na aktuální články zasíláme také jako součást bezplatné služby
Počasí na email - pravidelný newsletter s předpovědí počasí a bez reklamy
Přihlásit se k odběru Počasí na email můžete v následujícím boxu:

Počasí na email + odběr aktuálních článků

Zašleme Vám pravidelnou ranní předpověď počasí pro místo přímo na Váš email. Emaily neobsahují žádnou reklamu a můžete je odhlásit.

Váš email: Zvolené místo:
Zasílat email s počasím:


Odhlásit newsletter

Více

21.8.2019
Požár na ostrově Gran Canaria se nedaří zkrotit

Od soboty se na španělském ostrově Gran Canaria šíří lesní požár, který se hasičům nedaří už čtyři dny zkrotit. Z oblíbené... více

19.8.2019
Bouře Krosa v Japonsku zabila tři osoby

Poté co Tajfun Krosa oslabil na tropickou bouři, udeřil na Japonsko větry vanoucími až 150 kilometrů v hodině a přinesl enormní... více

14.8.2019
Stav podzemních vod v ČR se nadále snižuje

Ačkoliv v letošním roce spadlo na našem území více dešťových srážek než loni, nevyřešilo to dlouhodobý úbytek podzemních vod... více

14.8.2019
Řecký ostrov Elafonisos zasáhl požár

Dlouhotrvající teplé počasí v Řecku způsobilo na desítkách míst požáry, kvůli kterým muselo být evakuováno stovky osob. Plameny... více

13.8.2019
Záplavy a sesuvy půdy v Indii zabily 150 lidí

Dlouho trvající přívalové deště v Indii rozpoutaly rozsáhlé povodně a sesuvy půdy, při kterých zahynulo desítky osob a tisíce jich... více

9.8.2019
Při nedávné vlně veder v Japonsku zahynulo přes 50 obyvatel

V minulém týdnu Japonsko sužovalo období dešťů, které následně vystřídala smrtící vlna veder. Po celé zemi bylo hospitalizováno od... více

8.8.2019
Severovýchodní Tchaj-wan zasáhlo zemětřesení

Před několika hodinami udeřilo v severovýchodním Tchaj-wanu mohutné zemětřesení o síle šesti stupňů. Epicentrum zemětřesení se... více

6.8.2019
Tropická bouře Wipha zasáhla severní Vietnam

Před několika dny zasáhla tropická bouře Wipha jihozápadní Čínu, kde rozpoutala záplavy a sesuvy půdy v provinciích Hainan a Guangdong... více

31.7.2019
Cyklóna z Biskajského zálivu směřuje na Velkou Británii

Meteorologové nedávno varovali, že se ve vodách Biskajského zálivu utvořila cyklóna, která s největší pravděpodobností zasáhne... více

28.7.2019
Nedaleko města Bandung v Indonésii vybuchla sopka Tangkuban Perahu

V pátek došlo k mohutné erupci stratovulkánu Tangkuban Perahu, který leží v blízkosti třetího největšího města v Indonésii. Z... více

Všechny články

Doporučte nás svým přátelům


Reklama

Počasí na Váš email

Emaily jsou bez reklamy a bez spamuOdhlásit newsletter

Reklama


Lunární kalendář

  • 23.08.
  • 30.08.
  • 06.09.
  • 14.09.Reklama
Povinné ručení
Reklama


ReklamaReklama