Vyhledat místo:

Líbí se mi web Slunečno.cz

Počasí Slunečno

Líbí se Vám web Počasí Slunecno.cz ?

Aplikace Slunecno.cz

Pro Windows 10 a 11 Pro Windows 10 a 11
Rychlá instalace Rychlá instalace
Jednoduchá obsluha Jednoduchá obsluha
Snadný přístup Snadný přístup

PC s Windows 10 a 11

Pro stolní zařízení
Stáhněte si aplikaci Slunečno.cz na Microsoft Store

Smartphone nebo tablet s OS Android

Pro mobilní zařízení
Stáhněte si aplikaci Slunečno.cz na Google Play
Počasí Slunecno.cz najdete také na sociálních sítích:

Facebook Počasí Slunečno.cz

X Počasí Slunečno.cz

Pinterest Počasí Slunečno.cz

Videa Počasí Slunečno.cz na Youtube
SlunečnoPředpověď počasí Slunečno.cz - Články o počasí - Rozumné zalévání

Rozumné zalévání

19. června 2022 20:53

Bez patřičného přísunu vody budou rostliny trpět suchem, případně uhynou. Po většinu roku, od poloviny podzimu do jara, jsou dešťové srážky obvykle dostačující, ale jsou období, zejména na konci jara a během léta, kdy neprší a neprší. Zásoba se krátí, jak rychle rostoucí rostliny vytahují vláhu ze země, a v takové době je důležité vědět co zalévat a jak.

ilustrační fotografie: depositphotos

Priority v zalévání

Voda je drahocenný přírodní zdroj a nemělo by se s ní plývat. Nemusíte zalévat všechno v zahradě, dokonce ani v dobách horka, protože různé rostliny mají různé požadavky. Vyplatí se poznat potřeby rostlin a stanovit priority.

Identifikujte rostliny, kterým se opravdu musí dodávat voda . Dobře zakořeněné stromy, keře, růže, popínavé dřeviny a vytrvalé rostliny, které si vytvořily extenzivní kořenový systém, mohou období sucha přečkat. Zatímco zalévat nový trávník je nezbytné. Vyprahlý starší trávník se opět zazelená, když přijdou srážky. Udržovat trávnik svěže zelený během období dlouhodobého sucha odčerpá velké množství vody. Rozsáhlé používání roztřikovačů je plýtvání a často ani není možné, pokud je vydán úřední zákaz zalévání.

Nové rostliny mají malý kořenovýsystém, který neměl ještě čas dosáhnout na vodu z větší hloubky v půdě. Zalévání také pomáhá urovnat půdu kolem kořenů a to je důvod, proč je důležité zalít rostlinu po zasazení, i když se půda nezdá být suchá.


Ovocné a zeleninové plodiny potřebují zalít zejména, když kvetou a zakládají plody nebo jiné jedlé části. Když nemají v té době dost vody, úroda je silně zasažená. Mnohá listová zelenina v horku a suchu vadne nebo jde do semen.


Čerstvě vyklíčená semena a semenáčky jsou malé a zranitelné a uhynou, pokud kořeny zaschnou.Postavte květináče nebo misky do vody, aby mohly spodem nasát dostatek vláhy, a nechte je tam tak dlouho, dokud nebude půda vlhká až na povrch. Tím se vyhnete namočení listů, které zvyšuje náchylnost semenáčků k houbovým chorobám, jako je padání semenáčků. Semenáčky v zahradě zalévejte konví.


Rostliny vyvázané na zdi mohou být v dešťovém stínu, chráněné zdí a okapem. Proto je půda kolem kořenů velmi suchá. Při výsadbě pamatujte na potřebný odstup rostliny od zdi - asi 45 cm; půda bude v této vzdálenosti držet více vláhy. Na jaře rostliny obložte vrstvou mulče, dokud je půda vlhká, a tím vláhu udržíte.


Konifery mohou trpět a hynout za horkého počasí bez dostatku vody: je-li jehličí silně popálené, nemusí se znovu zazelenat. Některé konifery, jako jalovce a borovice, jsou vůči suché půdě tolerantnější, a jsou proto dobrou volbou pro teplé slunné zahrady nebo písčité půdy.


Mělce kořenící rododendrony shodí listy, mají-li nedostatek vody. Zasažena je i tvorba květních pupenů, rostliny zhnědnou a odumřou, pokud nedostanou vodu. Tyto keře nejsou dobrou volbou pro sluncem vyhřátá místa nebo písčité půdy s rychlým průsakem.


Nové trávníky se mají zalévat, dokud se dobře nerozrostou. Drahé nové tráv níky se doslova zhroutí a uhynou, pokud jsou vystaveny velkému suchu. Založený užitkový trávník z jílku vytrvalého se zalévat nemusí. Může i zhnědnout, ale po dešti se zase zazelená.


Rostliny v kontejnerech potřebují spoustu vody, protože rostou v omezeném objemu substrátu, který rychle vysychá. V horkém, suchém a větrném počasí zalévejte denně, a dvakrát denně v mimořádně horkém letním počasí nebo když jsou květináče malé.

Při plánování výsadby nebo dosazování vybírejte rostliny. které se hodí do podmínek vaší půdy. Rostliny odolné vůči suchu, jako rozchodníky a levandule, potřebují málo nebo vůbec žádné zalévání, jiné, jako konifery, by mohly proschnout a zůstanou nevzhledné, když nebudou mít dostatek vody. Zkuste zadržet půdní vlhkost, aby rostliny nepřišly zkrátka.


Účinné zalévání

Nejvhodnější dobou pro zalévání je brzy ráno nebo večer, kdy je chladno, a vypařováním se ztratí jen málo vláhy. Rostliny jsou také méně schopné přijímat vodu v horké části dne, a riskujete tak popálení listů, když na nich ulpí voda.

Pod horkým sluncem kapky působí jako zvětšovací sklo. Rostliny, které jsou náchylné na poškození hlemýždi a slimáky, zalévejte až ráno, protože vlhkost navečer tyto noční škůdce povzbudí.

Abyste vodou neplýtvali, zalévejte jen rostliny, které ji potřebují, a to tak, aby voda šla do půdy ke kořenům, nikoli na listy nebo květy. Abyste svedli vodu jak dešťovou, tak zalévací ke kořenům nových rostlin, udělejte kolem nich v půdě miskovitou prohlubeň, na okraji zvednutou.

Když zaléváte, jednou za týden pořádné namočení je lepší než denně trošku. Lehké zavlažení nepronikne hluboko do půdy a kořeny rostlin to nutí růst nahoru k povrchu, aby dosáhly na vodu; tam jsou ale více ohroženy suchem. Dobré prolití zajistí, že vláha pronikne dolů do spodních vrstev půdy ke kořenům.


Uchování vody

Stejně tak jako mnoho jiných věcí v zahradě, i klíč uchování vody spočívá v půdě. Půda s dobrou strukturou a vysokým obsahem organických látek zadrži vice vláhy než vsakovací písčitý typ neho těžké jíly, které drži vláhu, ale rostliny z ní nemohou získat takové množství, jaké potřebují.

U půdy, kterou máte v zahradě, můžete kdykoli vylepšit její nasákavost, neboli vodu zadržující kapacitu, těmito kroky:

· Na zeleninovém záhonu zaryjte množství organické hmoty, jako je zahradní kompost nebo dobře rozleželý hnůj, každé jaro na písčitých a každý podzim na těžkých půdách.

· Vláhu zadržte mulčem aplikovaným v době, kdy je půda vlhká po dešti.Nejlepším mulčem pro uchování vláhy je spousta organického materiálu, ale když nemáte velké množství hnoje nebo kompostu k dispozici, použijte vlhké noviny nebo geotextili pokrytou kousky kůry či štěrku. Rostliny v kontejnerech mohou být mulčovány dekorativnějšími materiály, které by pro větší plochu byly přili drahé. Úlohu mulče mohou plnit i listnaté trvalky. Listy zastíní půdu, redukují odpařování a vytvářejí chladné, vlhké mikroklima, protože uvolňují vlhkost do ovzduší kolem sebe.

· Vyvarujte se výsadby a rytí vůbec v období sucha. Tím byste vynesli vlhkou půdu z hlubších míst k povrchu, kde vyschne, a suchou půdu pošlete z povrchu do hlubších míst, kde kořeny vodu potřebují nejvíc.

· Stále se zabývejte plevelem, protože připravuje rostliny o vláhu. Vytrhávejte ho nebo okopávejte motyčkou, dokud je mladý: vytrvalé plevele vyrývejte s celým kořenovým systémem nebo aplikujte herbicid.

· Poskytněte půdě ochranu, abyste zabránili jejímu vysoušení větrem. Zvyšte plot nebo vysadte živý plot jako štít, abyste ochránili zahradu od převažujících větrů. Nově vysazené stromy nebo keře, zejména konifery a stálezelené dřeviny se lépe uchytí, když jsou v prvním roce po výsadbě chráněny uměle vytvořeným větrolamem. Zhotovte větrolam z pletiva nebo pytloviny upevněné na kúlech zaražených do země na návětrné straně rostliny.

· Aplikujte vodu zadržující gel do kontejnerů a závěsných košíků, zejména do těch, které jsou na slunném nádvoří. Ten by se mohl, čistě teoreticky, dodat i do záhonů rabátek, ale jeho cena to prakticky neumožňuje, protože by se muselo přidat velké množství, aby to byl skutečný přínos k půdní vlhkosti. Ale můžete to vzít v úvahu v případě citlivých a vzácných nových rostlin nebo rostlin čerstvě přesazených.

· I když většina rostlin přečká období sucha, pokud jsou už dobře zakořeněné, má smysl vybírat rostliny rezistentní vůči suchu v případě, že žijete v mimořádně suchých oblastech nebo máte v zahradě sluncem vyhřátá místa.

Zavlažovací zařízení

Nejspíš nepotřebujete pro zalévání vegetace zahrady nic komplikovanějšího než je konev a hadice, ale zvažte i jiné metody zavlažování, které mohou být účinnější a ušetří vám čas. Když používáte konev na zalévání, nasadte kropítko na hubici a na hadici nasaďte rozstřikovací adaptér. Rychlý, silný proud z konve nebo hadice by mohl snadno spláchnout půdu kolem kořenů rostlin a zničit strukturu půdy. Proud vody take spíše odteče pryč, než aby se vsákl do země.

Prosakující potrubí nebo vsakovací hadice jsou propustné a nesmírné účinné, protože jen málo vody nebo vůbec žádná se ztratí odtokem nebo odpařováním. Položte je podél zdi, mezi řádky zeleniny a ovoce a do květinového záhonu. Dají se zakrýt volným mulčem, iako je kompost nebo drcenná kůra. Podobná zařízení nebudou fungovat při nízkém tlaku vody.

Rozstřikovače by se měly určitě použivat jen na nově založené trávníky
a jiné velké, nově vysazené plochy. Je to plýtvání vodou a také zalijete některá místa více než jiná. Nepoužívejte je za větrného počasí, protože vitr vodu odfoukne, nebo v horku během dne, kdy se voda rychle odpařuje. Rotační typy pokrývají plochu v okruhu kolem sebe a oscilující typy pokrývají obdélníkovou oblast, impulzní proudové rozstřikovače jsou vhodné jen do velkých zahrad.

Stružková nebo kapková závlaha jsou systémy užitečné jak pro květináče, tak pro skleníky. Mají hlavní trubku, kterou připojíte k zahradní hadici, a několik trysek a odboček, podle plochy, která se zavlažuje. Hlavní trubka běží od květináče ke kvetináči a rozvádí vodu stružkami do trysek nebo tenkých odboček.

Automatický časový spínač je dobrodiní pro dobu dovolené. Umožňuje vám nastavit délku trvání a dobu zalévání pro maximální účinnost. Může být napojen na systém stružkového zavlažování, vsakovací hadici a na trávnikový rozstřikovač vody. Než odjedete, vyzkoušejte časování.


Hromadění a recyklace vody

S rostoucím tlakem na dodávky vody a s vidinou nadcházejícího léta se stoupající mírou sucha je úspora vody důležitá. Sud na vodu, nebo raději několik sudů, můžete použít pro hromadění dešťové vody z okapů. Ve větších zahradách můžete spojit sudy dohromady spojovací trubicí pro přetékání a instalovat je ke kůlně, skleníku nebo k domu. Ujistěte se, že sudy stojí na pevném, stabilním povrchu a jsou tak vysoko, abyste ponořili a nabrali vodu do konve. Sud zakryjte poklicí, aby se tam nedostaly nečistoty. Nejde jen o hromadění vody, ale dešťová voda je také pro rostliny nejlepší; v některých oblastech voda z vodovodu obsahuje poměrně dost vápníku a označuje se jako „tvrdá". Taková voda je nevhodná pro kyselomilné rostliny, jako jsou rododendrony.

Šedá neboli odpadní voda z domácností se může použít do zahrady, zejména když je vyhlášen zákaz zalévání. Nepoužívejte však vodu, která obsahuje prostředky pro změkčování vody nebo na mytí nádobí, protože v ní jsou chemikálie, které by rostliny poškodily. Můžete použít vodu z mytí, která není mastná a neobsahuje detergenty, oleje či pěnu do koupele, šampon a zbytky pracích prostředků. Nechte vodu vychladnout a potom ji použijte co možná nejdřív, abyste zabránili rozmnožení bakterií. Zalévejte přímo na půdu, nikoli na listy. Nepřidávejte odpadní vodu do sudu s vodou ani do zavlažovacího systému a vyvarujte se jejího použití k rostlinám kyselých půd, rostlinám, které budete konzumovat, semenáčkům nebo mladým rostlinám a do trávníku. Budete-li chtít recyklovat odpadní vodu pravidelně, můžete zakoupit adaptér pro čerpání odpadní vody.
Zdroj: Guy Barter - Naučte se zahradničit

Mohlo by vás dále zajímat


· Jarní příprava a údržba benzinové sekačky na trávu
· Ochrana rostlin před škůdci a chorobami
· 22.4. - Den Země - Zasaď strom

Widget Slunecno.cz na plochu Windows

Předpověď počasí na plochu Windows

Další články

Jarní příprava na sečení zahrady vyžaduje také pravidelnou údržbu, u bubnových sekaček s vlastním... více

Dokáží Velikonoce předpovědět příchod jara? Blížící se Velikonoční svátky ohlašují kromě... více

Svatý Patrik je patronem Irska a jeho svátek, 17. března, je spojen s oslavami jara a nového života. V České... více

Za poslední rok, co se účastním různých klimatickým konferencím a studuji nejnovějším věděckým... více

Batátová polévka je vydatná a lahodná krémová polévka, která je ideální pro chladné dny. Batáty jsou... více

Leden je měsícem, kdy zima doslova klepe na dveře. Den se sice pomalu začíná prodlužovat, ale teploty stále... více

Tisková zpráva - Globální teploty dosáhly v roce 2023 mimořádně vysokých hodnot. Služba Copernicus pro... více

Dne 18. prosince 2023 začala na Islandu sopečná erupce. Tato erupce se odehrála na poloostrově Reykjanes,... více

V posledních letech se na internetu objevují články, které tvrdí, že na historických fotografiích a videích... více

Pády jsou v zimním období jedním z nejčastějších úrazů. Nejde jenom o pády na ledu, ale i o pády... víceVšechny články

Newslettter

Počasí na Váš email

Každý den ráno pošleme předpověď
Emaily chodí ráno a bez reklamyOdhlásit newsletter
Fotogalerie počasí

Fotogalerie přírody

Fotogalerie Fotogalerie
Fotogalerie Fotogalerie

Lunární kalendář

Lunární kalendář

  • 24.04.Fáze měsíce uplnek
  • 01.05.Fáze měsíce posl_ctvrt
  • 08.05.Fáze měsíce nov
  • 15.05.Fáze měsíce prv_ctvrt

Vyhledat
Přidejte si Počasí Slunečno na svůj Facebook
Facebook Počasí Slunečno.cz
Aplikace pro Windows 10/11 nebo chytré mobilní telefony
Stáhněte si aplikaci Slunečno.cz na Microsoft Store Stáhněte si aplikaci Slunečno.cz na Google Play