Vlkhoměr

Vlhkoměry, neboli hygrometry, jsou zařízení pro měření relativní vzdušné vlhkosti, tedy míru nasycení vzduchu vodní párou. Právě relativní vzdušná vlhkost je důležitá pro tzv. pocitovou teplotu. Když je vlhkost vzduchu vysoká, tekutiny se z našeho hůře odpařují a více se potíme. Příliš nízká vlhkost vzduchu zase neprospívá dýchání. Jako ideální vlhkost vzduchu v obytných prostorách se udává vlhkost v rozmezí 45 – 65%. V současnosti se využívají dva typy vlhkoměrů – digitální (elektronické) a vlasové.

Elektronické vlhkoměry

Elektronické vlhkoměry pracují metodou měření odporu na vodiči, který tvoří čidlo vlhkoměru. V domácnosti se elektronické vlhkoměry využívají pouze jako součást meteostanic. Kromě vlhkoměrů na měření vzdušné vlhkosti existují také elektronické vlhkoměry na dřevo, beton apod.

Vlasové vlhkoměry

V případě vlasového vlhkoměru se pro měření vlhkosti využívá skutečných lidských vlasů. Ty mají schopnost měnit svoji délku v závislosti na vlhkosti a svým napínáním nebo smršťováním pohybují pákou, která přenáší svůj pohyb na stupnici vlhkoměru. Podobně jako elektronické vlhkoměry, bývají i vlasové vlhkoměry součástí meteostanic a samostatně se téměř nevyužívají.