Větroměr

Větroměr (anemometr) se využívá k měření rychlosti a směru vzdušného proudění – větru. Větroměry rozlišujeme podle způsobu měření na turbínové a miskové s větrnou růžicí, ale také podle mobility na pevně instalované a kapesní anemometry.

Pevně instalované větroměry

Větroměry napevno instalované na stožáru, nebo např. na střeše jsou většinou součástí hobby meteostanic nebo poloprofesionálních meteorologických stanic. U pevně instalovaných anemometrů se používá miskového měření s korouhvičkou. Okolo svislé osy jsou upevněny tři mističky, do kterých se opírá vítr a roztáčí je. Součástí je větrná korouhvička, určující směr větru. Výhodou tohoto typu je, že správně funguje u jakéhokoliv směru větru.

Kapesní (příruční) větroměry

Z názvu je patrné, že se jedná o kompaktní zařízení určená pro použití v terénu. Většinou jsou kapesní anemometry využívané při provozování různých adrenalinových sportů, jako jsou paragliding, windsurfing a podobně. I když se i v případě kapesních větroměrů můžeme setkat s miskovým měřením, častější je využití turbínového měření, při kterém je nutné větroměr natáčet proti směru větru. Cena kapesního větroměru se pohybuje v rozmezí od 1500 Kč až po 5000 Kč za špičkové přístroje.