Teploměr

Teploměr je poměrně jednoduché zařízení sloužící k zobrazení teploty. V nejjednodušší variantě se jedná o rtuťovou trubičku připevněnou k plastové nebo v lepším případě dřevěné podložce, ale s tou se rozhodně spokojit nemusíme. Současný výběr nabízí nejen řadu druhů teploměrů do domácnosti i na venkovní využití, ale velký důraz je kladen také na design, díky němuž se může i obyčejný teploměr stát stylovým doplňkem každé domácnosti.

Existují tři základní druhy teploměrů – elektronický, kapalinový a mechanický. Rozhodnutí, který z nich zvolit přitom závisí zejména na způsobu využití,designu a osobních preferencích.

Elektronický teploměr

Elektronické teploměry využívají toho, že se spolu se změnou teploty mění také elektrický odpor vodiče. Elektronický teploměr tedy neměří přímo teplotu, ale z naměřené hodnoty odporu ji vypočítává.

Ve většině případů měří elektronické teploměry vnitřní i vnější teplotu zároveň. Venkovní čidlo přitom může být připojeno kabelem nebo bezdrátově s dosahem 30 – 100 metrů ve volném terénu (zdi dosah citelně snižují). Nevýhodou bezdrátového čidla je nutnost měnit baterie.

Cena elektronického teploměru závisí na tom, zda bude zobrazovat pouze teplotu, nebo nabídne ještě nějaké další funkce, jako jsou měření vzdušné vlhkosti nebo jestli je kombinovaný např. s budíkem. Roli hraje také velikost a kvalita displeje.

Kapalinový teploměr

Kapalinový teploměr je dosud asi neběžnějším typem domácího teploměru. Využívá jednoduchého principu roztažnosti kapalin v tenké skleněné trubičce připevnění k podložce s natištěnou stupnicí. Kapalinové teploměry jsou jednoduché a většinou levné. To se ovšem nemusí týkat designově propracovaných teploměrů, které mají spíše oživit interiér, než ukazovat jeho přesnou teplotu.

Rostoucí popularitě se v současnosti těší tzv. Galileovi teploměry. Ty využívají změny hustoty kapaliny změně teploty, kdy přesně navážené kuličky v trubici s vodou klesají nebo stoupají a ukazují tak přesnou teplotu. Takový způsob měření je nejen velice přesný, ale především efektivní.

Mechanické teploměry

Tento druh teploměru využívá rozdílné roztažnosti různých druhů kovů. Dvě pérka z jiných materiálů jsou pevně spojena (tzv. bimetal) a při změně teploty se tak jedna jeho strana natahuje více. Tím dochází ke kroucení pérka, které je přenášeno na otočný ukazatel na kruhové stupnici. Mechanické teploměry tak mají většinou kulatý tvar a podobně jako kapalinové teploměry nejsou příliš drahé.

Speciální druhy teploměrů

Existuje také celá řada speciální teploměrů, které slouží ke konkrétnímu účelu. Typickým příkladem může být plovoucí bazénový teploměr nebo různé teploměry na víno, umístěné na láhvi pro zjištění ideální teploty pro konzumaci. Pro profesionální použití jsou určeny infra teploměry, schopné měřit vysoké hodnoty teplot bez nutnosti kontaktu (dotyku). Často se lze také setkat s tzv. vpichovacími teploměry pro pečení – zabodnou se do masa a ukazují teplotu uvnitř pečeně.