Hobby meteostanice

Pojem hobby meteostanice zahrnuje přístroje, které sice daleko přesahují možnosti běžné domácí meteostanice, ale z důvodu chybějícího propojení s PC, neumožňují tak efektivní správu nashromážděných dat jako poloprofesionální meteostanice. Hobby meteostanice jsou určené všem, kdo vyžaduje o stavu počasí ucelenější informace, ale také amatérským meteo-nadšencům.

Hoby meteostanice se od běžných domácích meteostanic liší zejména tím, že jsou kromě vnějšího čidla dodávány také se srážkoměrem a anemometrem (větroměrem) a většinou také umožňují připojení více čidel na měření teploty a vzdušné vlhkosti (dodáváno však bývá většinou jen jedno). To sebou ovšem přináší také větší nároky na obtížnost instalace jednotlivých vnějších elementů. Zatím co tepelné čidlo by mělo být umístěno ve skrytu před sluncem, anemometr, tedy větrná korouhvička, by měla být umístěna na vyvýšeném místě na volném prostranství (stožár, střecha, apod.).

Funkce hobby meteostanice

Hobby meteostanice kromě běžných údajů o teplotě, vlhkosti a tlakové tendenci informují také o směru a rychlosti větru. Hlavním důvodem k pořízení hobby meteostanice však většinou bývá měření dešťových srážek. Většina meteostanic tak umožňuje sledování úhrnu srážek v dlouhodobějším časovém horizontu (dny, týdny, měsíce), s možností zobrazení nejdeštivějších dnů apod.

Cena Hobby meteostanic se pohybuje v rozmezí 3000 – 4000 Kč, přičemž zásadní rozdíly mezi jednotlivými modely nepramení ani tak z funkčnosti, jako spíše z designu a komfortu při jejich užívání.