Domácí meteostanice

Meteostanice jsou zařízení, určená ke sledování stavu a vývoje počasí. V případě domácí meteostanice však více než na dokonalé měření a statistiky vývoje klademe důraz na uživatelský komfort, design, přídavné funkce, ale také třeba na cenu. Jaké funkce by měla domácí meteostanice mít a jaký je v současnosti na našem trhu výběr?

V první řadě můžeme rozdělit meteostanice na elektronické a mechanické. V případě mechanické meteostanice se jedná zpravidla o tři „budíky“ umístěné na lakované dřevěné destičce, které ukazují teplotu, tlak a vlhkost vzduchu. Vzhledem k tomu, že jsou schopny měřit tyto hodnoty pouze v místě svého umístění a neposkytují tak žádné informace o situaci venku, mívají spíše estetickou či nostalgickou hodnotu.

Elektronické domácí meteostanice se skládají z vnitřní jednotky s displejem, a venkovního čidla. Čidlo může být propojeno s jednotkou kabelem, ale mnohem častěji se dnes setkáváme s bezdrátovým čidlem. Jeho nevýhodou je však nutnost provozu na tužkové baterie, které je potřeba čas od času vyměnit.

Funkce domácí meteostanice

Základní funkce, které obsahuje každá domácí meteostanice, jsou zobrazení vnitřní a vnější teploty, vnitřní a vnější vzdušné vlhkosti a tendence atmosférického tlaku. Zatím co první dvě hodnoty nás informují o aktuálním stavu, třetí hodnota je stěžejní při určení dalšího vývoje počasí. Není přitom ani tak důležitá naměřená hodnota tlaku (a přístroje ji většinou ani nezobrazují), ale směr a intenzita jeho změny (tendence). Klesající tlak znamená deštivo, rostoucí zase slunečno.

Nejlevnější meteostanice (cena kolem 1000 Kč) se omezují na jednoduché zobrazení teploty a vlhkosti a o vývoji počasí nás informují formou 3 až 5 grafických ikonek (mráček, sluníčko, déšť, apod.).

Kvalitnější přístroje již nabízejí zobrazení skutečného celé hodnoty naměřeného tlaku přepočítané na hladinu moře a pomocí jednoduchého grafu zobrazují také její vývoj v krátkém časovém intervalu. Za nadstandardní lze také považovat funkci zaznamenání nejvyšší a nejnižší zaznamenané teploty a to buď během jednoho dne, nebo ve zvoleném období. Spíše pro potěchu některé přístroje zobrazují také fáze měsíce nebo časy východu a západu slunce.

Displej

Zobrazení údajů je stejně důležité, jako jejich přesné měření. Spokojíte-li se s nejlevnější nabízenou domácí meteostanicí, budete muset vzít zavděk malým šedivým displejem, ze kterého bude možné číst údaje jen za kvalitního světla. Moderně působí kontrastní modré nebo oranžové displeje, ale stále častěji se již objevují meteostanice s barevným LCD displejem, který může být také dotykový.

Něco navíc

Většina meteostanic na displeji zobrazuje čas. U dražších modelů se ale můžeme setkat přímo s budíkem, nebo automatickým nastavením řasu pomocí radiosignálu. Tím ovšem propojování meteostanic s dalšími přístroji nekončí, takže je možné narazit na meteostanice s rádiem a v poslední době zažívá také obrovský nárůst popularity meteostanice spojená s fotorámečkem.